Author Archives: admin website

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตฯ

ภาพจาก วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนค่าภัตตาหาร และการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร รวมถึงทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตั้งอยู่ใน มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มี พระราชวัชราภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ซึ่งมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ภาพจาก วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง โดย พระราชวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ได้กล่าวว่า “การทอดกฐินนั้น เป็นพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่โยมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อพระภิกษุจำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว วัดต่างๆ ก็จะประกอบพิธีนี้ขึ้น ซึ่งตามพุทธบัญญัติ พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ถวายผ้ากฐินหลังออกพรรษาแล้วภายในระยะ 1 เดือน (ตั้งแต่วันแรม […]

น้ำดื่ม “ชูจิต”

กรมอนามัย ชี้ ค่ากรดด่างหรือ pH ไม่ได้วัด “คุณภาพน้ำดื่ม” แต่เป็นเรื่องรสชาติ แต่มีกำหนดค่ามาตรฐานในการผลิตน้ำดื่ม ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 ตามเกณฑ์ WHO ย้ำ คุณภาพน้ำดื่มต้องดูสิ่งเจือปน ทั้งเชื้อโรค จุลินทรีย์ และสารเคมี โลหะหนักต่างๆ หลังมีคนทำคลิปบอกน้ำออกด่างคุณภาพดีกว่า จากกรณีมีผู้ทำคลิปการทดลองคุณภาพน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ โดยการทดสอบค่าความเป็นกรดด่าง หรือค่า pH ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการสื่อสารว่า น้ำดื่มที่มีค่าค่อนข้างไปทางด่างคือมีสีเขียวอมฟ้า คือมีคุณภาพดีกว่าน้ำดื่มที่มีค่าค่อนไปทางกรดหรือมีสีเหลืองออกส้ม จนทำให้ผู้คนอาจเกิดความเข้าใจผิดได้วันนี้ (1 พ.ค.) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงคุณภาพของน้ำดื่ม ว่า ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH ไม่ได้บอกถึงคุณภาพของน้ำดื่มแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของรสชาติมากกว่า ซึ่งหากน้ำมีความเป็นด่างมากเกินไปก็จะมีรสชาติออกฝาด ดังนั้น การผลิตน้ำดื่มจึงต้องมีค่า pH ที่เป็นกลางๆ หน่อยจึงดี ซึ่งตามมาตรฐานน้ำบริโภคประเทศไทย โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มีการกำหนดมาตรฐานของค่าความเป็นกรดด่างเอาไว้ คือ ต้องอยู่ในระหว่างค่า 6.5 – […]

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๔.๐๐ น. ID Line 0814501210 โทร 081-450-1210

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า – เพล วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า – เพล แด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๓๒๐ รูป วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ID Line 0814501210 โทร 081-450-1210

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.บ้านตลาดนัดคลองขุด สนันสนุนโครงการอาหารกลางวัน ครับ

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.บ้านทุ่งโพธิ์

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.บ้านไผ่มัน

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.วัดสุวรรณากร

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.วัดสุวรรณากร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีความประสงค์ตั้งโรงทานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘๑-๔๕๐๑๒๑๐ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลาหอฉัน) , ๐๘๑-๕๘๔๗๒๑๓ (พระครูวิศิษฐธรรโมทัย)