เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเมตตามาเป็นพระอุปัฌาย์บรรพชานาคสามเณร

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คลิกเข้าไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *