เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *