วันนี้ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
เป็นวันครบรอบ ๙ ปี ในการจากไปของ “หลวงพ่อสมเด็จ” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัริยารามราชวรวิหาร,อดีตผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต,อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ก่อตั้งวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสมเด็จที่มีต่อพระภิกษุ-สามเณรวัดชูจิตธรรมารามและศิษยานุด้วยความเคารพอย่างสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *