พิธีบรรพชาสามเณรวัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบรนิเวศวิหาร เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัฒชาย์ ในการบรรพชา ให้กับสามเณรในครั้งนี้ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *