ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม ตอนที่ 1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *