ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
งานอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณ
พระเทพปัญญากวี(บรรจง กลฺลิโต น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ศน.บ.,M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร กทม. หนึ่งในผู้ก่อตั้ง มหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย
ณ วัดมกุฏฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.58, เวลา14.00 น.

และโอกาสนี้ขอนำเกร็ดประวัติจากคำบอกเล่าของเจ้าพระคุณ
หลวงพ่อสมเด็จ เล่าถึงพระเทพปัญญกวี

เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เล่าว่า ช่วงนั้นกลับจากอินเดียใหม่ ๆ พอทราบก็เดินเรื่องนี้ทันที ตอนนั้นนายจรูญ วงศ์สายัณห์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการ (ต่อมาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจนปลดเกษียณอายุราชการ) จึงขอเชิญให้ท่านเป็นประธานยกร่างหลักสูตรให้กับมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ก็มาคิดกันว่าจะให้มีผลออกมาในรูปไหนจึงผ่านตลอด นายจรูญ วงศ์สายัณห์ กระซิบว่า ต้องจัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม จึงจะมีผลออกมาใช้ได้เป็นทางการ เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์จึงพาท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) ซึ่งเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม ไปขอเข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ รัฐมนตรีพอเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระก็ชักแหยง ๆ อยู่เหมือนกันพูดว่า “จะดีหรือท่าน ขืนพระผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย ผมถูกด่าตาย เอาไปผ่านมหาเถรสมาคมให้ท่านรับรองเสียก่อนไม่ดีหรือ” เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์ตอบว่า “ไม่ดีแน่เจริญพร ขืนเอาไปผ่านมหาเถรสมาคมเรื่องไม่ออกมาแน่นอน” ฯพณฯ รัฐมนตรีสุกิจ นิมมานเหมินท์ แย้งว่า “แล้วสมเด็จพระสังฆราชรู้เข้าไม่เอาผมตายหรือ” เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์ตอบว่า “ไม่ถึงกับตายหรอกท่าน อาตมารับรอง นี่ท่านมหาบรรจงเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็มาด้วย หากมีอะไรเกิดขึ้น ท่านมหาบรรจงเคลียร์เรื่องนี้ได้” ฯพณฯ รัฐมนตรีถามต่อไปว่า “แล้วนี่ท่านจะให้ผมทำยังไงต่อ” เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์เสนอว่า “ก็ต้องทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกมาให้มีผลบังคับแล้วจึงส่งไปถวายให้มหาเถรสมาคมรับทราบเพื่ออนุโมทนา” ฯพณฯ รัฐมนตรีตอบตกลงทันทีว่า “เอายังไงก็เอากัน” แล้วท่านก็ดีใจหาย สั่งให้เรียกหาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมาเดี๋ยวนั้น สั่งให้ยกร่างแล้วตรวจแก้กันเดี๋ยวนั้น พิมพ์เดี๋ยวนั้น ฯพณฯ รัฐมนตรีลงนามในประกาศทันที มีผลให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสำหรับพระภิกษุสามเณรถือกำเนิดขึ้นแต่บัดนั้น

ผลจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ มีผลกระทบต่อกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากมาย แต่ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นประกาศและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แต่ก็มีการสืบหากันต่อไปว่าเป็นฝีมือใคร ครั้นทราบว่าเบื้องลึกนั้นเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมก็ทรงเห็นด้วย ที่คิดจะล้มล้างเสีย ก็เลยไม่กล้า เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์กล่าวยิ้ม ๆ ว่า “ไม่ทราบว่าเป็นฝีปากของมหาบรรจงหรือเปล่าที่ไปกล่อมเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสียอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *