พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ ๘๙
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *