พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา-เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
ลำดับ ที่ 24. พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็น “พระราชวัชราภรณ์”
ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ขอร่วมแสดงมุฑิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส
พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา
โปรดเกล้าสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็น “พระราชวัชราภรณ์”
ในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *