Author Archives: admin website

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 14.52 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนค่าภัตตาหาร, การศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป วัดชูจิตธรรมาราม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเดิมชื่อ วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นวัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชูจิตธรรมาราม เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลชูจิตารมย์ ที่ถวายที่ดิน โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2521 ต่อมาปี 2555 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ปัจจุบัน มี พระราชวัชราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 37 รูป สามเณร 213 รูป จำพรรษาและศึกษาเล่าเรียน […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชอบคุณภาพ.Web_กรุงเทพธุรกิจ เพจ เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ขอบคุณ วีดีโอ Web https://ch3thailandnews.bectero.com/news/212290

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพพัชรญาณมุนี(อาจารย์ฌอน ชยสาโร)

พระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ เป็นประธานพระภิกษุสามเณรนักศึกษา ภายในวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพพัชรญาณมุนี(อาจารย์ฌอน ชยสาโร) ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เครดิตภาพ กฤษณชัย 

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธี”พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 90 รูป/คน มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เสร็จเรียบร้อยสำหรับการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของนิสิตนักศึกษา นักเรียน มมร.มวก. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สุดยอดทุกคน อนุโมทนาบุญกับทุกคนนะสาธุ

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงวันแรก ปี ๒๕๖๒ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงวันแรก โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดสอบ ณ สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธ) สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ;เครดิตภาพ;อย่าแสดง

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์ เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโทและเอก ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์ เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโทและเอก ประจำปี 2562 สำนักเรียนคณะจังหวัดระนครศรีอยุธยา(ธ)สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง สอบวันที่ 2 ในบ่ายวันนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ :เครดิตภาพ; อานนท์พิมพา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาในการนี้  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา  ได้กล่าวถวายรายงานจำนวนพระสงฆ์ และสามเณร  ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง แห่งนี้ ข้อมูลจาก http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-10-10-1-5301.html