Category Archives: ข่าว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า – เพล วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า – เพล แด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๓๒๐ รูป วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ID Line 0814501210 โทร 081-450-1210

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.บ้านตลาดนัดคลองขุด สนันสนุนโครงการอาหารกลางวัน ครับ

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.บ้านทุ่งโพธิ์

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.บ้านไผ่มัน

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.วัดสุวรรณากร

วันนี้นำข้าวสารที่ได้รับมอบมาจากวัดชูจิตธรรมารามแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิก ได้แก่ รร.วัดสุวรรณากร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีความประสงค์ตั้งโรงทานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘๑-๔๕๐๑๒๑๐ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลาหอฉัน) , ๐๘๑-๕๘๔๗๒๑๓ (พระครูวิศิษฐธรรโมทัย)

พิธีบรรพชาสามเณรวัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีบรรพชาสามเณรวัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบรนิเวศวิหาร เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัฒชาย์ ในการบรรพชา ให้กับสามเณรในครั้งนี้ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันครบรอบ ๙ ปี ในการจากไปของ “หลวงพ่อสมเด็จ” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจารมหาเถร)

วันนี้ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันครบรอบ ๙ ปี ในการจากไปของ “หลวงพ่อสมเด็จ” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัริยารามราชวรวิหาร,อดีตผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต,อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ก่อตั้งวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสมเด็จที่มีต่อพระภิกษุ-สามเณรวัดชูจิตธรรมารามและศิษยานุด้วยความเคารพอย่างสูง

พระอรรถกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันอาทิตย์ ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกชมอัมบั้มภาพ ๑๓๗ ภาพ