Category Archives: ข่าว

งานบรรพชาสามเณร ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเมตตามาเป็นพระอุปัฌาย์บรรพชานาคสามเณร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ คลิกเข้าไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

พระราชทานสถาปนา-เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา-เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ลำดับ ที่ 24. พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระราชวัชราภรณ์” ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ขอร่วมแสดงมุฑิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา โปรดเกล้าสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็น “พระราชวัชราภรณ์” ในครั้งนี้

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ งานอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญากวี(บรรจง กลฺลิโต น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ศน.บ.,M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร กทม. หนึ่งในผู้ก่อตั้ง มหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ณ วัดมกุฏฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.58, เวลา14.00 น. และโอกาสนี้ขอนำเกร็ดประวัติจากคำบอกเล่าของเจ้าพระคุณ หลวงพ่อสมเด็จ เล่าถึงพระเทพปัญญกวี เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เล่าว่า ช่วงนั้นกลับจากอินเดียใหม่ ๆ พอทราบก็เดินเรื่องนี้ทันที ตอนนั้นนายจรูญ วงศ์สายัณห์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการ (ต่อมาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจนปลดเกษียณอายุราชการ) จึงขอเชิญให้ท่านเป็นประธานยกร่างหลักสูตรให้กับมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ก็มาคิดกันว่าจะให้มีผลออกมาในรูปไหนจึงผ่านตลอด นายจรูญ วงศ์สายัณห์ กระซิบว่า ต้องจัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม จึงจะมีผลออกมาใช้ได้เป็นทางการ เจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์จึงพาท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) ซึ่งเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม ไปขอเข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ รัฐมนตรีพอเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระก็ชักแหยง […]

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม ตอนที่ 1

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม ตอนที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙