ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ท่านใดมีความประสงค์ตั้งโรงทานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘๑-๔๕๐๑๒๑๐ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลาหอฉัน) , ๐๘๑-๕๘๔๗๒๑๓ (พระครูวิศิษฐธรรโมทัย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *