ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า – เพล แด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๓๒๐ รูป วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ID Line 0814501210 โทร 081-450-1210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *