ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๔.๐๐ น.
ID Line 0814501210 โทร 081-450-1210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *