บรรพชา เพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *