ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *