วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาในการนี้  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา  ได้กล่าวถวายรายงานจำนวนพระสงฆ์ และสามเณร  ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง แห่งนี้

ข้อมูลจาก http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-10-10-1-5301.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *