วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์ เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโทและเอก ประจำปี 2562 สำนักเรียนคณะจังหวัดระนครศรีอยุธยา(ธ)สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง สอบวันที่ 2 ในบ่ายวันนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ :เครดิตภาพ; อานนท์พิมพา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *