🩸🩸🩸🩸🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻เสร็จเรียบร้อยสำหรับการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของนิสิตนักศึกษา นักเรียน มมร.มวก. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สุดยอดทุกคน อนุโมทนาบุญกับทุกคนนะสาธุ👍👍👍👍👍❤️🩸🩸🩸🩸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *