เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธี”พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 90 รูป/คน มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *