พระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ เป็นประธานพระภิกษุสามเณรนักศึกษา ภายในวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพพัชรญาณมุนี(อาจารย์ฌอน ชยสาโร) ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เครดิตภาพ กฤษณชัย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *