สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *