วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชอบคุณภาพ.Web_กรุงเทพธุรกิจ
เพจ เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ขอบคุณ วีดีโอ Web https://ch3thailandnews.bectero.com/news/212290

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *